วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ผศ.ป.จ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2561 ถึง วันที่  3  เมษายน  2561  ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ สำนักงาน ฯ ในวัรและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ฯ หรือ โทร 037-211092 ในวันและเวลาราชการ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

๓ กุมภา วันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๖๑ ผศ.ป.จ. ได้จัดงานวันทหารผ่านศึก โดยมี พลตรีศตวรรษ  รามดิษฐ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ /หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธี  โดยเวลา ๐๘๐๐ น. ประกอบพิธีวางพวงมาลา  พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา  และพิธีสดุดีทหารกล้า ณ อรุสาวรีวีรไทย  โดยมีส่วนราชการ และเอกชน  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เวลา ๑๑.๐๐ น. มีพิธีสวนสนามของทหารผ่านศึกนอกประจำการ  และทหารประจำการ  พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก  และพิธีมอบโล่รางวัลแก่ทหารผ่านศึกดีเด่นระดับภาค  ณ สนามบิน มณฑลทหารบกที่ ๑๒
เวลา ๑๒.๐๐ น. มีพิธีจัดเลี้ยง  ร่วมรับประทานอาหารของทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมงาน  ณ  สโมสรนายทหาร  ค่ายจักรพงษ์ มทบ.๑๒
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมงานวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม  2560 เวลา 08.30 น. นางสาวเย็นจิตร  กรุณา  รอง หส.ผศ.ป.จ. พร้อมด้วยพนักงาน  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี และ สามคมทหารผ่านศึก  จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมงานวันวีรไทย ณ อนุสาวรีย์วีรไทย  มณฑลทหารบกที่12 ค่ายจักรพงษ์  โดยร่วมวางพวงมาลา ร่วมพิธีสงฆ์ และร่วมพิธีรำลึกถึงทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อชาติ 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลตรี ศตวรรษ  รามดิษฐ์ หส.ผศ.ป.จ. ประธานในพิธี  นางสาวเย็นจิตร  กรุณา รอง หส.ผศ.ป.จ. พร้อมพนักงาน ผศ.ป.จ. และหน่วยงานในสังกัด มทบ.๑๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาสนสถาน  ค่ายจักรพงษ์  มทบ.๑๒ 
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาปีการศึกษา2561

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เปิดรับสมัครสอบชิงทึนการศึกษา ของบุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้น 2 , 3 และ 4 ที่มีฐานะยากจน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยผู้ที่สอบคัดเลือกได้  จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน  10,000  บาท โดยได้รับทุนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนจบปริญญาตรี  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใกล้บ้าน  ตั้งแต่วันที่  27  พฤศจิกายน  2560  ถึง  วันที่  26  มกราคม  2561 
สำหรับทหารผ่านศึกที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดนครนายก  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี  หรือโทร  037-211092      ในวันและเวลาราชการ

ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อที่ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่  14-15 พฤศจิกายน  2560  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี  ได้เดินทางไปออกหน่วยให้การสงเคราะห์นอกสถานที่  โดยในวันที่ 14 พฤศจิกสาย  2560  ได้เดินทางไปให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2560  ได้เดินทางไปให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ ที่อำเภออรัญประเทศ (สโมสรนายทหารค่ายสุรสิงหนาถ)  จังหวัดสระแก้ว  โดยในการออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ดังกล่าวทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้ให้ความสนใจ และมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก